Styrelsen
 

Ordförande:          Anette Wennström

Vice ordförande:   Margareta Folkler

Sekreterare          

Kassör:                 Eva Holm

Ledamöter:           Alf Näslund, Eva Andersson,        
                             

Suppleanter:        Monica Nilsson, Göran Åberg