Styrelsen
 

Ordförande:          Anette Wennström

Vice ordförande:   Margareta Folkler

Sekreterare          Ulla Fräger

Kassör:                 Eva Holm

Ledamöter:           Alf Näslund, Eva Andersson,        
                             Bertil Fräger 

Suppleanter:        Monica Nilsson, Göran Åberg 

Revisorer:            Kerstin Hansson, Karin B Hansson