Sköna Trelleborg
Trelleborgs Planterings- och Försköningsförening
 

Föreningen bildades 1920 för att göra Trelleborg grönare och vackrare genom planteringar och skulpturer.

Idag vill föreningen fortsätta det arbetet och medverka till att Trelleborg blir en skönare, grönare, renare och därmed trevligare kommun att bo i och att besöka.

Exempel på tidigare bidrag är planteringen av Albäcksskogen, kastanjerna vid S:ta Gertruds väg, Sjöormen på Stortorget, klockstapeln på Norra Kyrkogården, Rosenträdgården, Längtan på Strandpromenaden och Nästan Halvvägs på Algatan.


Föreningen verkar fortsatt för att Trelleborg ska bli en kommun med ännu fler inspirerande konstverk, fler välskötta planteringar och grönområden och för att ny arkitektur ska införlivas och harmoniera med äldre miljöer.


 

Vill Du veta mer?

Kontakta ordf Anette Wennström tel 0730-358308 wennstrom.nilsson@gmail.com

Medlemsavgiften är 150kr/år
Bankgiro: 322-8467